Comercio xusto

Comercio xusto coma un acto de xustiza social, económica e medioambiental.

principios-comercio-xusto

Solidaridad Internacional entende que o comercio xusto é unha ferramenta valiosa na  loita contra a pobreza, con capacidade para promover condicións para un desenvolvemento persoal, social e económico sostible.

Ademáis, e máis aló das ventas, a súa importancia radica es ser un movemento social a nivel planetario que reivindica unhas relacións comerciais xustas e un cambio no noso modelo de consumo, alentando a reflexión sobre as prácticas e consecuencias do actual modelos de producción, comercialización e consumo.

Con todo, o Comercio Xusto no só é unha alternativa económica e comercial, se non tamén unha poderosa ferramenta para deconstruír a pedagoxía da pobreza, a inequidade e a exclusión.

Cada día traballamos para contribuír á construcción dunha cidadanía global, social e medioambientalmente responsable. Cidadáns e cidadás globais, dotados dos atributos necesarios para exercer unha cidadanía que participa activa e críticamente na promoción duna sociedade máis xusta.

Entendemos estes atributos coma o conxunto de coñecementos, valores e actitudes necesarios para acadar o anteriormente descrito e que, dende os distintos ámbitos da educación se poden, e se deben abordar.

Así, e voltando ao Comercio Xusto, atopamos neste un elemento que nos permite facer esa triple abordaxe e que, a continuación e brevemente, exporemos a través dun exemplo tan sinxelo como o é un simple paquete de café.

Afondar nun produto tan habitual nas nosas vidas como é o café, dende o Comercio Xusto supón promover os coñecementos necesarios que nos inviten como cidadáns a facer unha reflexión crítica do noso modelo de consumo. A labor de promoción do Comercio Xusto nos esixe ás entidades adicar esforzos a explicar as causas, consecuencias e alternativas daquelo que queremos por de manifesto. Se falamos do café, deberemos, pois, incidir en datos que nos axudan a aproximarnos a dimensión do problema; un produto do que depende a vida de 25 millóns de persoas no mundo, na súa maioría pequenos produtores, a segunda materia prima máis comercializada no mundo despois do petróleo e que, calquera de nos, consume cada día.

Un produto que, sen embargo e a pesar da súa importancia económica a nivel mundial, concentra a súa produción en países empobrecidos baixo un modelo de monocultivo para a exportación baseado na explotación laboral dos pequenos produtores e a monopolización dos sector en apenas un puñado de empresas multinacionais europeas e norteamericanas.

Non resulta difícil, baixo este argumentario, facer unha primeira aproximación a conceptos coma a desigualdade, deslocalización, corresponsabilidade (uns producen, outros consumimos, outros se benefician).

Pero, ademáis, a labor do Comercio Xusto, e ao tempo que se favorecen eses coñecementos pasa tamén pola promoción de valores que, como  froito do esforzo por humanizar cada produto, poderán aflorar entre aquele/as a quen nos diriximos. Así e voltando ao exemplo do café, falar de Comercio Xusto é falar de homes e mulleres que noutras latitudes, en contextos que a miúdo nos resultan demasiado alleos, traballan a reo para poder satisfacer as demandas dunha sociedade obscenamente consumista. Homes e mulleres vitimas dun sistema económico que debe ser cuestionado e combatido globalmente en base á solidariedade, o respeto e sobre todo á xustiza social.

E xa por último, o Comercio Xusto é unha invitación cara a actitudes comprometidas coa transformación social. Actúar dende un ámbito tan cotiá como o consumo. Mudar a nosa maneira de comprar cara un modelo que poña ás persoas no centro do intercambio comercial. Cambiar o meu paquete de café habitual por un de Comercio Xusto é un acto consciente de reivindicación e loita. Un pequeno xesto que converte ao consumidor nun activista polo cambio.

Concluíndo, o café que cada mañá almorzamos agocha unha realidade tan cruenta como habitual no noso mundo que debemos enfrontar se queremos transitar cara un modelo social xusto e equitativo. Todos e todas formamos parte desa realidade e tomar conciencia do rol que xogamos (podemos ser produtores de café, comercializadores, consumidores…) é condición sine qua non para poder enfrontala. Son moitas as alternativas existentes e, de seguro, moitas máis as que quedan por crear.

Moitos xeitos de mercar xusto.

comercio-xusto-1

As nosas
tendas

comercio-xusto-2

Os nosos
produtos

comercio-xusto-3

Servizo
pausa-café

comercio-xusto-4

Agallo institucional

Últimas novas.

III PREMIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO E A CIDADANÍA GLOBAL

Convocatoria aberta! O propósito do galardón é recoñecer experiencias educativas transformadoras, realizadas durante o curso escolar 2022/23 e/ou o actual,…
Ler máis...

COÑECES AS NOSAS TENDAS?

As compañeiras de Comercio Xusto de Solidariedade Internacional de Galicia convidámoste a visitar as nosas tendas de A Coruña, Ourense…
Ler máis...

EN OURENSE E PONTEVEDRA, OS ESPAZOS QUE A TÚA ORGANIZACIÓN PRECISA.

As tendas de Comercio Xusto de Solidariedade Internacional de Galicia contan con espazos equipados e adaptados que, dende hoxe, poñemos á disposición de…
Ler máis...