Cooperación

Cooperación entre sures e norte cara a un horizonte común.

Ante os grandes desafíos da humanidade, a cooperación coma exercicio de resistencia. Unha cooperación que nos humaniza e nos enfronta á vulnerabilidade, á exclusión e á opresión de pobos e sociedades que merecen, por xustiza, actos de compromiso transfronteirizos.

Dende Solidariedade Internacional de Galicia queremos asumir un rol activo na construción da igualdade e na procura de novas relacións internacionais baseadas no apoio mutuo e a colaboración.

Dende hai xa máis de 20 anos traballamos coa sociedade civil organizada de máis de 30 países para contribuír ao esforzo colectivo que reivindica dereitos, mellora condicións e fortalece capacidades.

O acceso á auga, o dereito a unha vivenda digna, a loita contra a violencia de xénero, a soberanía alimentaria, a xestión de residuos para un ambiente saudable, a formación laboral para un emprego digno, a atención ante unha emerxencia humanitaria, a mellora nos servizos sanitarios públicos...exemplos, todos eles, do traballo realizado da man dunha cidadanía global que, dende Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras ou El Salvador, actúa polos cambios que quere ver.