Defender ás que defenden

A Iniciativa Mesoamericana de Mulleres Defensoras de Dereitos Humanos (IMD), formada por redes e movementos de México, Guatemala, O Salvador, Honduras e Nicaragua, xurdiu no ano 2010 como resposta á situación de violencia á que se enfrontan as mulleres defensoras nesta zona. Parte do recoñecemento de que a violencia ocasionada polo traballo das defensoras está estreitamente vinculada e afectada pola discriminación de xénero e pretende xerar estratexias de protección integral feminista para potenciar a sostenibilidade das súas loitas e a súa seguridade, benestar, liderado e autonomía. Este innovador enfoque de protección integral feminista, ofrece unha ferramenta para coñecer e entender os factores de discriminación e violencia de xénero que inflúen sobre a seguridade e benestar das defensoras, ao mesmo tempo que prové mecanismos de protección integral e colectivos para as mesmas defensoras. Non só atende e acompaña a defensoras en risco, senón que vai máis aló, apostando por procesos de transformación dos contextos que posibiliten a defensa de dereitos.

Trabállase o autocoidado, coidado colectivo e sanación como un dos eixes deste enfoque, entendéndoos como unha acción política que potencia o benestar das defensoras e fortalece así as súas loitas. Para iso a IMD conta coa Casa La Serena, un espazo de traballo político colectivo de estancia temporal para a recuperación, sanación, descanso e reflexión de mulleres defensoras que atravesan situacións de cansazo extremo e desgastar derivado dese contexto de violencia e cultura patriarcal no que desenvolven o seu traballo e que obstaculizan o seu labor de defensa. Preténdese así xerar unha nova cultura dentro do activismo político que vaia cara á prevención e atención temperá dos impactos da violencia, recoñecendo a importancia de incorporar estas materias como prácticas necesarias para mellorar a saúde e o benestar e favorecer a sostenibilidade dos movementos nos que as defensoras participan.

Outro dos eixes constitúeno as estratexias de incidencia, as cales contribúen a visibilizar as condicións e agresións que enfrontan as defensoras. Busca tamén mobilizar solidariedade coas defensoras e as súas organizacións, aportar á valorización do traballo das defensoras e favorecer a construción de novos marcos normativos e novas prácticas que contribúan á construción dun contexto favorable á defensa de dereitos.

Durante todos estes anos de traballo, a IMD logrou desenvolver un sistema de monitoreo dos ataques e ameazas a defensoras, converténdose nun referente de información especializada con perspectiva feminista sobre a violencia que enfrontan.

Grazas ao financiamento da Xunta de Galicia, desde Solidariedade Internacional de Galicia apoiamos e colaboramos con esta iniciativa desenvolvendo accións de visibilización e reflexión sobre a situación de violencia contra as defensoras na rexión co fin de fortalecer accións de solidariedade e presión política.