Por unha saúde integral no Corredor Seco

A OMS afirma que “o goce do grao máximo de saúde que se poida lograr é un dos dereitos fundamentais de todo ser humano”. Pero para que isto sexa posible necesítanse uns servizos de saúde de calidade e calidez, unha contorna saudable, unha vivenda adecuada e unha alimentación nutritiva.

Nestes aspectos está a traballar Sur en Acción en Honduras, co apoio de Solidariedade Internacional de Galicia xunto a Sólida e Solidariedade Galega e co financiamento da Xunta de Galicia, co obxectivo de contribuír á mellora da saúde integral das 17 comunidades atendidas polo Centro Integral de Saúde (CIS) de San Francisco, en San Marcos de Colón, Choluteca.

Esta zona atópase nEntrega equipos médicoso Corredor Seco, unha franxa de territorio que abarca desde o sur de México ata Panamá e que sofre unha situación crítica debido a un drástico cambio no réxime de choivas. Esta rexión é a máis densamente poboada de Centroamérica, cunha poboación de 10,5 millóns de persoas, das que cerca do 60% vive en situación de pobreza.

Respecto á situación sanitaria na nosa zona de actuación, preséntanse varios problemas como as características xeográficas que dificultan a accesibilidade ao centro sanitario, o escaso equipo e mobiliario médico, as carentes infraestruturas sanitarias, o medio ambiente altamente contaminado e as prácticas inadecuadas de cultivo e falta de hábitos e vivendas saudables da comunidade.

É por iso que, a través deste proxecto, está a realizarse un traballo en tres planos interconectados: sanitario, sociofamiliar e ambiental. No plano sanitario, está a reforzarse a cobertura sanitaria de CIS mediante a capacitación do equipo profesional e a mellora da súa infraestrutura e equipamento sanitario.  No plano sociofamiliar, se apoderará ás familias e axentes educativos comunitarios a través da promoción de novos hábitos, estilos de vida resilientes e vivendas saudables mediante a aplicación da metodoloxía “promovendo contornas saudables” con enfoque de dereitos. No plano ambiental, abordarase a seguridade alimentaria das comunidades a través do desenvolvemento de iniciativas de diversificación produtiva sostibles e respectuosas co medio ambiente e con enfoque de ecoloxía feminista.

Ademais, preténdese mellorar a xestión do coñecemento do proxecto para unha futura replicabilidade da experiencia noutras áreas do Corredor Seco e mellorar así a calidade de vida da zona.

Podemos consultar nesta ligazón a avaliación final do proxecto.