Solidaridade Internacional de Galicia únese á Folga Mundial polo Clima

As organizacións asinantes, entre as que se atopa Solidariedade Internacional de Galicia, solicitan que se declare inmediatamente a emerxencia climática e se tomen as medidas concretas necesarias para reducir a cero as emisións netas de gases de efecto invernadoiro.

Esixen un novo modelo socio-ecolóxico que non comprometa a supervivencia da vida tal e como a coñecemos.

Máis de 300 organizacións xa mostraron o seu apoio á convocatoria de Folga Global pola Clima o 27 de setembro.

Esta crise climática é o maior desafío que enfronta a humanidade e, por este motivo e para responder á magnitude do problema, a sociedade está a coordinarse en todo o mundo.

A crise climática, consecuencia directa do modelo de produción extractivista, baseado principalmente no uso de combustibles fósiles e o consumo globalizado, pon en risco a supervivencia humana e a dun gran número doutras especies e ecosistemas, afectando especialmente aos máis empobrecido e vulnerable.

A falta de resposta rápida e contundente ante a emerxencia climática, ecolóxica e civilizadora suporá a morte e o aumento da pobreza extrema para millóns de persoas, ademais da extinción de moitas especies e incluso de ecosistemas completos.