Transparencia

En Solidariedade Internacional de Galicia pensamos que a transparencia debe ser un dos valores estratéxicos da nosa entidade, de forma que podamos actuar e explicar o noso facer en todos os ámbitos de forma responsable, clara e sinxela sencilla, abríndonos á crítica externa e sendo capaces de demostrar o resultado do noso traballo. Aquí poderás atopar información ao respecto.

Solidariedade Internacional de Galicia

Sede central

Vereda del Polvorín, 2
A Coruña

direccion@solidaridadgalicia.org

981 24 35 06

Tenda comercio xusto
A Coruña

Enderezo

San Andrés, 25
A Coruña

Email

tenda.coruna@solidaridadgalicia.org

Teléfono

981 30 40 03

Tenda comercio xusto
Ourense

Enderezo

Bailén, 4
Ourense

Email

tenda.ourense@solidaridadgalicia.org

Teléfono

988 04 40 59

Tenda comercio xusto
Pontevedra

Enderezo

Galerías de la Oliva, 4
Pontevedra

Email

tenda.pontevedra@solidaridadgalicia.org

Teléfono

986 85 59 64

Redes e/ou federacións ás que pertencemos.

Financiadores.

Entidades colaboradoras.

Documentos de interese.

Contas anuais.

Datos cuantitativos sobre base social.

A base social de Solidariedade Internacional de Galicia está composta por:

7

8

32

316

32

E ademáis...

2.833

1.502